Decor Het grote openbare schrijfatelier

VILLA VOORTMAN

Het grote openbare schrijfatelier van Villa Voortman


Na het succesvolle UTOPIA en AVANTI, het bijzondere tekstboek “Wanneer ik schrijf naar een ander schrijf ik naar mijzelf” en de bijdrage aan het septembernummer van het literair tijdschrift DW B, staat bij Villa Voortman terug een bijzonder concept op stapel: Het schrijfatelier.


Onder impuls van Dirk Pauwels is een wekelijks moment ontstaan waar de bezoekers van Villa Voortman op basis van telkens verrassende opdrachten zich aan het schrijven zetten.


Op vraag en aangeven van professor Stijn Vanheule is voor dit concept een uniek samenwerkingsproject ontstaan tussen UGent en Villa Voortman. Een tiental studenten (klinische psychologie en orthopedagogiek) komen werkelijks meeschrijven. De kracht van het samenstromen van deze twee werelden genereert niet alleen een bijzondere synergie, maar vooral wederzijdse inspiratie én, in de eerste plaats verbinding.


Op 26 en 27 mei 2022 was er de eerste feestelijke publiekspresentatie in de Minardschouwburg.


“Het Groot Openbaar Schrijfatelier van Villa Voortman“ is een evenement op scène waar ter plaatse, op basis van onverwachte opdrachten, geschreven wordt, waar beelden zullen ontstaan, verse teksten gelezen door acteurs, geprojecteerd, getekend en geprint en waar de zangers en muzikanten van Villa Voortman onder de leiding van Jean-Paul De Brabander, versterkt met het essemble ‘The Holy 7’ de feestelijk sfeer muzikaal zullen bijkleuren.


Ook het publiek kreeg de gelegenheid om thema’s en onderwerpen tot schrijven aan te brengen.


'Kwetsbaar op straat, sterk op de planken: het Grote Openbare Schrijfatelier ontroert en houdt spiegel voor'

DeMorgen, Samira Atillah, 1 juni 2022