Theatre De Kazematten

Door een duidelijke en klare planopbouw werd er gestreefd naar een theater die zowel voor het publiek als voor de gebruiker (artistieke en zakelijke leiding, theatermakers en theatertechnieker) de maximale functionaliteit met zich meedraagt.  


Voor het publiek situeert zich dit op het vlak van de leesbaarheid van de ruimtes, de sfeer van ruimtes (bv. foyer  en inkom) en het comfort in de theaterzaal (akoestisch, zichtlijnen, …)


Voor de gebruikers situeert zich dit op het vlak van het gebruiksgemak (ergonomie van de lichtbruggen, beperking van het zaalpersoneel), de duidelijkheid omtrent de publieke/semi-publieke/private delen, de mogelijkheid tot het isoleren van verschillende delen van het gebouw bij receptieve activiteiten, het werken in optimale omstandigheden (maximaal contact van werkruimtes en repetitieruimtes met natuurlijk licht) en het creëren in een inspirerende architecturale en scenografische omgeving met substantiële verwijzingen naar het bestaande historisch en industrieel gebouw.


Het ontwerp krijgt zijn unieke accenten door onder ander het concept van de ‘Poetic Heartbeat Wall’, het gelaagde gevelconcept en het gerecupereerde industriële kleurenpallet. 


Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau zet een grote stap. Voortaan zullen wij luum architects heten. Onze zeer open, persoonlijke en gepassioneerde aanpak zal ook in de toekomst ons kenmerk blijven. Nieuw is dat we ons ontwerpbureau onderverdelen in afzonderlijke werkstructuren. Er is de tak luum interior, die zich nog sterker zal toeleggen op het gebied van volledige interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en totaalprojecten.

Belangrijke nieuwkomer is luum lab, een onderzoekscel die zich toespitst op onderzoek binnen architectuur, stedenbouw, herbestemming, renovatie, inbreiding, design, ...

luum lab wordt een platform waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Wil je meer weten, klik hier.