School 't Zandschooltje

uitzetten van het programma op het gelijkvloers = totale gevraagde oppervlakte +/- 75% van het totale perceel 

te weinig open ruimte voor een speelplaats of groenzone


schakeling van de verschillende functies wordt een kluwen (nabijheid van functies + oriëntatie)


de stap naar een compact gebouw met 2, 3 of meer bouwlagen dringt zich op


grotere impact op de omgeving (tegenstelling in schaal, negatieve invloed van schaduw op aangrenzende tuinen)

+

problematische schakeling van verschillende functies uit het programma (daglichttoetreding wordt beperkt, akoestisch moeilijk te scheiden, te grote mix van diverse technieken voor zeer diverse functies met specifieke eisen, …)  


oplossing


architecturaal concept die het schoolgebouw terugbrengt naar de schaal van de omgeving en naar de schaal van de gebruikers

+

dorp in de stad

+

functionele compactheid

+

rationaliseren van de structurele opbouw van de klassen: structureel grid (alle scheidende wanden niet-dragend en dus flexibel)


Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau zet een grote stap. Voortaan zullen wij luum architects heten. Onze zeer open, persoonlijke en gepassioneerde aanpak zal ook in de toekomst ons kenmerk blijven. Nieuw is dat we ons ontwerpbureau onderverdelen in afzonderlijke werkstructuren. Er is de tak luum interior, die zich nog sterker zal toeleggen op het gebied van volledige interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en totaalprojecten.

Belangrijke nieuwkomer is luum lab, een onderzoekscel die zich toespitst op onderzoek binnen architectuur, stedenbouw, herbestemming, renovatie, inbreiding, design, ...

luum lab wordt een platform waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Wil je meer weten, klik hier.