Social housing De Gelukkige Haard

De specifieke hoek-ligging van het project binnen het stratenplan van de omgeving vormt één der dragers van het concept. Door de bouwvolumes langsheen de Leffingestraat en de Nieuwlandstraat los van elkaar te houden op de hoek en de centrale inkom daar te situeren, wordt een doorkijk en visueel perspectief gevormd die de groene collectieve tuin openstelt. Op die wijze vormen deze nieuwe sociale appartementen géén gesloten wereld op zich maar stelt ze zich “open” naar de omgeving teneinde integratie te optimaliseren.


De sociale woningbouwmaatschappij is de opdrachtgever en de gebruikers/bewoners zijn aldus het hoofddoel van de opdracht. Duidelijke visie omtrent sociale woningbouw is hierin cruciaal. De gebruiksmatigheid is belangrijkst, de architecturale uitdrukking dient er een te zijn van soberheid en neutraliteit. De hedendaagse multiculturele/multiraciale bewonersgroepen dienen allen op een natuurlijke wijze ingebed in het project. Laat de bewoners er maar hun eigenheid aan geven maar zorg voor een stevige basis die nu precies aankan dat er per entiteit totaal andere invulling gegeven wordt door de sociale bewoners aan interieur en eventuele raamdecoratie enz. Een architectuur die niet verzwakt wordt door deze individuele invullingen maar in tegendeel deze ondersteunt.