School 't Zandschooltje

uitzetten van het programma op het gelijkvloers = totale gevraagde oppervlakte +/- 75% van het totale perceel 

te weinig open ruimte voor een speelplaats of groenzone


schakeling van de verschillende functies wordt een kluwen (nabijheid van functies + oriëntatie)


de stap naar een compact gebouw met 2, 3 of meer bouwlagen dringt zich op


grotere impact op de omgeving (tegenstelling in schaal, negatieve invloed van schaduw op aangrenzende tuinen)

+

problematische schakeling van verschillende functies uit het programma (daglichttoetreding wordt beperkt, akoestisch moeilijk te scheiden, te grote mix van diverse technieken voor zeer diverse functies met specifieke eisen, …)  


oplossing


architecturaal concept die het schoolgebouw terugbrengt naar de schaal van de omgeving en naar de schaal van de gebruikers

+

dorp in de stad

+

functionele compactheid

+

rationaliseren van de structurele opbouw van de klassen: structureel grid (alle scheidende wanden niet-dragend en dus flexibel)