luum lab is een onderzoekscel waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Zo wordt  er onderzocht hoe een architectonisch project het voortouw kan nemen bij duurzame interventies. Ook de architecturale alternatieven die in eerste instantie niet werden overwogen bij een ontwerp, kunnen deel uitmaken van een onderzoek. De resultaten van luum lab vinden onder meer hun vertaling in theoretische studies, wedstrijddeelnames, scenografie of in de ontwerpen van niet-gerealiseerde projecten die door hun ‘papieren’ status in een later stadium kunnen bijdragen aan onze praktijk.

Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau zet een grote stap. Voortaan zullen wij luum architects heten. Onze zeer open, persoonlijke en gepassioneerde aanpak zal ook in de toekomst ons kenmerk blijven. Nieuw is dat we ons ontwerpbureau onderverdelen in afzonderlijke werkstructuren. Er is de tak luum interior, die zich nog sterker zal toeleggen op het gebied van volledige interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en totaalprojecten.

Belangrijke nieuwkomer is luum lab, een onderzoekscel die zich toespitst op onderzoek binnen architectuur, stedenbouw, herbestemming, renovatie, inbreiding, design, ...

luum lab wordt een platform waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Wil je meer weten, klik hier.