luum lab is een onderzoekscel waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Zo wordt  er onderzocht hoe een architectonisch project het voortouw kan nemen bij duurzame interventies. Ook de architecturale alternatieven die in eerste instantie niet werden overwogen bij een ontwerp, kunnen deel uitmaken van een onderzoek. De resultaten van luum lab vinden onder meer hun vertaling in theoretische studies, wedstrijddeelnames, scenografie of in de ontwerpen van niet-gerealiseerde projecten die door hun ‘papieren’ status in een later stadium kunnen bijdragen aan onze praktijk.