House MF

Tachtig is prachtig

 

De bouwheer van deze woning is een kranige tachtiger met een gedegen kennis over geofysica. Gezien zijn hoge leeftijd had hij wel wat eisen toen hij bij luum architects aanklopte voor het ontwerp van een verbouwing. In algemene termen moest het een gezond huis zijn, voor zowel lichaam als geest. Concreet kwam dit neer op een trapvrije, uiterst toegankelijke woning die stralingsvrij (de geofysicus!) opgetrokken werd. Architecten Kris Vandecasteele en Karen Baes gingen met deze wensen aan de slag en vertaalden ze in een ontwerp dat een erg geslaagde symbiose is tussen esthetiek en welzijn. Om de woning energiezuinig te maken, wordt ze verwarmd via een hybride systeem en zorgt het ventilatiesysteem D+ voor een gezond klimaat.

 

Verticaal spel

Het uitgangspunt was een bestaande woning, die uitgebreid werd. Het concept van de nieuwe woning vertrekt vanuit het spel van de licht hellende daken en refereert op die manier aan de vroegere toestand. Om deze speelse vorm nog meer tot uiting te laten komen, kozen de architecten ervoor om het gevelmetselwerk (de lange, smalle steen Kolumba™ van het Deense Petersen Tegl) verticaal aan te brengen. Luum architects is van mening dat de leegte tussen de gebouwen minstens evenveel impact heeft als het gebouwde. Daarom werd het nieuwe volume in connectie met de omgevende gebouwen geplaatst, waardoor de ruimte op de hoek van de straat vrijkomt als buitenruimte. Ook de dakhelling werd op dit principe gebaseerd: ze bereikt haar laagste punt ter hoogte van de omgevende gebouwen en haar hoogste aan de tuinzijde.