Office MLS

M.L.S. nv werd opgericht in 1986 en is intussen uitgegroeid tot een stevige KMO met een 70-tal medewerkers en meer dan 14.000 artikels.  MLS is toeleverancier in de Benelux en richt zich zowel naar ziekenhuis- en privélabo’s als universiteiten: producten voor bloedanalyse (buisjes, naalden), microbiologie (pre-analytisch materiaal voor screening en culturen) en dagelijkse huisraad (handschoenen, proefbuisjes, pipetjes, microscoopglaasjes). Het speelde een sleutelrol tijdens corona, via vaccinspuitjes, neuswissers en buisjes voor testen tot gels, mondmaskers, face shields, handschoenen, enz. Ook de voedingsindustrie is een belangrijke afnemer in functie van kwaliteitscontrole.


Een Hedendaagse Werkomgeving

Om aan te sluiten bij hedendaagse werkmethoden, heeft M.L.S. nv recentelijk een ingrijpende verandering in zijn kantoorinfrastructuur ondergaan. Het traditionele en gesloten kantoor maakte plaats voor een open werkruimte, waar innovatieve werkmethoden en flexibiliteit centraal staan. Diverse ondersteunende functies, waaronder een café en fitnessfaciliteiten, dragen bij aan het welzijn van de medewerkers.

Deze open werkplek weerspiegelt de bedrijfswaarde van 100% transparantie jegens klanten. Zowel het interieur als het gevelontwerp stralen deze transparantie uit, met vides binnen en buiten die visuele communicatie tussen medewerkers bevorderen. De royale ingang symboliseert de verbinding tussen de verschillende lagen van het bedrijf, tussen arbeiders en bedienden.


Duurzaamheid en Gezondheid

In lijn met de moderne tijd heeft M.L.S. nv ook sterk ingezet op duurzaamheid en gezondheid. Zonnepanelen, een warmtepomp en zelfs een windturbine voorzien in hernieuwbare energiebehoeften. Voor de gezondheid van gebruikers is er een elektrolytische luchtfilter en luchtionisatie, wat resulteert in een bacterievrije omgeving.


Integratie in de Omgeving

Het architectonische ontwerp is strak en leesbaar, met een langgerekt gebouw in sobere materialen, versterkt door toegevoegde volumes. De uitkragende volumes, de patio's, de transparante sokkel, … creëren een dynamisch landmark langs de Ringlaan, waardoor het bedrijf zijn aanwezigheid markeert.


Samenwerking tussen Opdrachtgever en Architect

Een succesvol project als dit kan alleen tot stand komen met een constructieve samenwerking tussen opdrachtgever en architect. Het partnerschap tussen M.L.S. nv en luum architects is exemplarisch voor een dergelijke samenwerking, waarbij concepten worden gebouwd met het oog op duurzaamheid, gebruikersbehoeften en klanttevredenheid.


Ondersteuning van de Natuur

Een interessant weetje over M.L.S. is hun inzet voor het milieu door de introductie van een bijenkolonie op het dak. Deze bijenkorven, die tot 100.000 bijen kunnen huisvesten, illustreren het engagement van het bedrijf voor het ondersteunen van bijenpopulaties en het bevorderen van biodiversiteit.


In conclusie, M.L.S. nv en luum architects hebben gezamenlijk een hedendaags, duurzaam en innovatief bedrijfsontwerp gerealiseerd dat niet alleen functioneel is maar ook de waarden van transparantie, samenwerking en milieubewustzijn weerspiegelt. Het project staat als een baken langs de Ringlaan en vertegenwoordigt een inspirerend voorbeeld van een succesvolle synergie tussen bedrijfsvisie en architectonisch meesterschap.