House ST

Ontwerpen is een spel

Architectuur is een spel van vormen en lijnen, van vlakken en verhoudingen. De in en uitspringende volumes van deze woning zijn er de resultante van. In dit ‘theater’ is de architect regisseur, de bouwheer zijn tegenspeler. Weerstand en spanning zijn nodig om tot een bevredigend ontwerp te komen. De interieurinrichting is hagelwit, een nulpunt van architectonische bemoeienis. Het is nu aan de bewoners…