House DC

Deze compacte woning in Wambeek voorziet met een beperkt budget in een verfijnde woonmachine.  Het aantal bewoners en het programma van eisen vereiste een gebalanceerde afweging van zowel de oppervlaktes als de vormgeving van de verschillende functies.  Waarbij de bewoners maximaal kunnen genieten van de omliggende omgeving.