Masterplan Kanaaltuinen

Het plan werd op basis van verschillende workshop en scenario’s vormgegeven. Er werden 3 scenario’s uitgewerkt, de traditionele verkaveling, het dorpsmodel en het parkmodel.  Telkens met een aftoetsen van de densiteit, groene ruimte, mobiliteit, … In overleg met alle stakeholders (opdrachtgever, gemeente, buurt, …) werd het parkmodel verder uitgewerkt. 

Centraal in dit masterplan staat het wonen langs een groot publiek park (1,5ha).  De bestaande bouwblokken worden afgewerkt met ééngezinswoningen.  De randen van het park worden voorzien van urban villa’s.  De privacy van de urban villa’s ten opzichte van het publieke park wordt gerealiseerd door middel van een bomenrij.  Het centrale park zorgt, als groene long, voor een perfecte speelomgeving voor de kinderen van deze verkaveling en zijn nabije omgeving.  De aanwezige gestapelde eengezinswoningen zorgen voor de nodige controle en veiligheid.  Tevens wordt een nieuwe basisschool geïntegreerd in het plan.

Binnen de verkaveling is gekozen om de woningen in te planten in functie van de oriëntatie gecombineerd met zichtrelaties en structurerende eigenschappen.  Het principe van de aaneengesloten, geclusterde of gestapelde bebouwing zorgt er voor dat de woningen als verzameling overkomen en dus door hun grotere schaal een structurerende capaciteit verkrijgen, zowel op ruimtelijk als op mentaal vlak.

Momenteel wordt een nieuw RUP voorbereid die de kop van het project (86 appartementen) aan het kanaal Brussel / Charleroi uitvoerbaar maakt in 2025.


KEY DATA

locatie

Sint-Pieters-Leeuw, Edward de Baerdemaekerstraat / Kanaal Brussel-Charleroi

klant

Zabra Real Estate

in samenwerking met

awg-architecten, MOP Urban Design

status

fase I 2020 opgeleverd, fase II 2022 opgeleverd, fase III 2024 vergunningsaanvraag

BVO

fase I 6.379m², fase II 12.570m², fase III 14.583m², totaal 33.832m²

units

fase I 22 grondgebonden woningen + 24 appartementen,  fase II 49 grondgebonden woningen + 18 gestapelde woningen + 22 appartementen, fase III 86 appartementen, totaal 221 units


photos by JAU