Collective housing Lake View

Kameleon in het landschap

25 wooneenheden gelegen aan het Donkmeer. Een project waar luum architects erg trots op is omdat het sociale en het gemeenschappelijke hier sterk tot hun recht komen. Iedere bewoner geniet van het fraaie uitzicht op het waterfront. Door de aanleg van groendaken verdwijnt van bovenaf gezien de residentie als een kameleon in het landschap.

Het gebouw vervult door zijn sculpturale volumeopbouw een bakenfunctie, dit zowel ten opzichte van het Donkmeer als ten opzichte van de benadering via de Donklaan.  Deze ruimtelijke benadering geeft zowel de publieke als de private open ruimte mee vorm.  Mentaal structureert dit bouwblok de omgeving door zijn beeldbepalend effect.


KEY DATA

locatie

Donklaan 253, 9290 Berlare

status

2014 opgeleverd

klant

Zabra Real Estate

BVO

6.205m² 

units

25 units