Collective housing Lake View

Kameleon in het landschap

25 wooneenheden gelegen aan het Donkmeer. Een project waar luum architects erg trots op is omdat het sociale en het gemeenschappelijke hier sterk tot hun recht komen. Iedere bewoner geniet van het fraaie uitzicht op het waterfront. Door de aanleg van groendaken verdwijnt van bovenaf gezien de residentie als een kameleon in het landschap.

Het gebouw vervult door zijn sculpturale volumeopbouw een bakenfunctie, dit zowel ten opzichte van het Donkmeer als ten opzichte van de benadering via de Donklaan.  Deze ruimtelijke benadering geeft zowel de publieke als de private open ruimte mee vorm.  Mentaal structureert dit bouwblok de omgeving door zijn beeldbepalend effect.


www.zabra.beVandecasteele en Vanhooren Architectenbureau zet een grote stap. Voortaan zullen wij luum architects heten. Onze zeer open, persoonlijke en gepassioneerde aanpak zal ook in de toekomst ons kenmerk blijven. Nieuw is dat we ons ontwerpbureau onderverdelen in afzonderlijke werkstructuren. Er is de tak luum interior, die zich nog sterker zal toeleggen op het gebied van volledige interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en totaalprojecten.

Belangrijke nieuwkomer is luum lab, een onderzoekscel die zich toespitst op onderzoek binnen architectuur, stedenbouw, herbestemming, renovatie, inbreiding, design, ...

luum lab wordt een platform waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Wil je meer weten, klik hier.