De naam luum refereert aan “lumen”, de eenheid voor lichtstroom en lichtsterkte. Licht vormt de kern van onze projecten. Bij ieder ontwerp vertrekken we vanuit de oriëntatie. Een correcte lichtinval heeft immers niet alleen een positief effect op de gebruikers of bewoners, een goede oriëntatie van het ontwerp beoogt in hoofdzaak een duurzaam en energiezuinig project.  

Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau zet een grote stap. Voortaan zullen wij luum architects heten. Onze zeer open, persoonlijke en gepassioneerde aanpak zal ook in de toekomst ons kenmerk blijven. Nieuw is dat we ons ontwerpbureau onderverdelen in afzonderlijke werkstructuren. Er is de tak luum interior, die zich nog sterker zal toeleggen op het gebied van volledige interieurafwerkingen, design, meubelontwerp en totaalprojecten.

Belangrijke nieuwkomer is luum lab, een onderzoekscel die zich toespitst op onderzoek binnen architectuur, stedenbouw, herbestemming, renovatie, inbreiding, design, ...

luum lab wordt een platform waar architectuur het middelpunt vormt van overlappende disciplines. Wil je meer weten, klik hier.